Zedz

Photos

 

Name Artwork: untitled
Artist: Zedz
Location: Kempkensweg 3d, Heerlen 
Year: 2016

Born 1971. Lives and works in Milan, Italy.

He is a graphic designer and artist and started doing graffiti at the age of fourteen. After mastering the basics, he developed a more marked graffiti style, which became the firm basis for the artwork he has been creating until today.

Zedz works in multiple disciplines: painting, graffiti, computer graphics, creating 3 dimensional simulations and monumental 3D objects. The work can differ in size and appearance: from drawings to miniatures and scale models to monumental paintings and objects, up to doing art direction for large-scale projects.

Geboren 1971. Woont en werkt in Milaan, Italië.

Hij is een grafisch ontwerper en kunstenaar en begon met graffiti op zijn veertiende. Na het beheersen van de basis, ontwikkelde hij een meer uitgesproken graffiti stijl, dat het een stevige basis gelegd voor de kunst dat hij vandaag de dag maakt.

Zedz kunst kenmerkt verschillende disciplines: schilderen, graffiti, computer graphics, het creëren van 3-dimensionale simulaties en monumentale 3D-objecten. Het werk kan in omvang en uitstraling verschillen: van tekeningen tot miniaturen en schaalmodellen aan monumentale schilderingen en objecten, tot het doen van art directie voor grootschalige projecten.


Website

http://www.zedz.org

Social Artist

 

 

 

Share This: