Super A & Collin van der Sluijs

Photos

 

Name Artwork: Koolpiet – forward in time
Artist: Super A & Collin van der Sluijs
Location: Honigmannstraat 2, Heerlen
Year: 2013

combi vlagSuper A and Collin van der Sluis, both from Goes in the Dutch Province of Zeeland, collaborated on this project. Heerlen is the centre of the former Eastern Mining Region, where coal mining was a source of wealth. The mural is a reference to the underground work of the mineworkers. Mineworkers used to take canaries below as an early warning for the presence of inflammable mine gas and poisonous carbon monoxide fumes. Even in the case of small amounts of gas the birds died quickly, which was a sign to the miners to leave immediately. The image as a whole refers to a gas mask. The mural is homage to Heerlen’s renowned past and is very much appreciated by older inhabitants. In 2016, this mural won the Dutch Street Art Award in the Wonderwall category.

Super A en Collin van der Sluis, beiden afkomstig uit Goes, werkten voor dit project samen. Heerlen is het centrum van de voormalige Oostelijke Mijnstreek waar de kolenindustrie voor welvaart zorgde. De mural is een verwijzing naar het ondergrondse werk van de “koelpieten”, de mijnwerkers. Om te waarschuwen voor brandbaar mijngas en giftig koolstofmonoxide gas namen mijnwerkers kanaries mee naar beneden. Deze gingen namelijk al bij kleine beetjes gas letterlijk van hun stokje. De beeltenis in zijn geheel refereert aan een gasmasker. De mural is een hommage aan dit roemruchte stadsverleden en wordt ook door de oudere inwoners erg gewaardeerd. Deze mural won in 2016 de Dutch Street Art Award in de categorie Wonderwall.

Website Artist 

http://super-a.nl

http://collinvandersluijs.com

Social Artist

Super A
Collin van der Sluijs
   

Maps

Movie

 

Share This: