Nunca

Photos

 

Name Artwork: Reflexion of oneself
Artist: Nunca
Location: Geerstraat / Parallelweg 1, Heerlen 
Year: 2016

Nunca, Portuguese for ‘never’, is an artist from São Paulo in Brazil. Not until he (together with OSGEMEOS) was invited in 2008 for a street art exhibition in Tate Modern in London was his work appreciated in his own city. However, the Cidade Limpa (clean city) campaign against graffiti in São Paulo led to the loss or the grey respraying of much of the work of Nunca and his colleagues. He is now considered a leading figure. Nunca represents strength of purpose and unwillingness to be restricted. The image holds a mirror up to our world in which the fate of the native Brazilian is key as opposed to the increasingly dominant western civilisation, symbolised by the aeroplane.

Nunca, Portugees voor “nooit”, is een kunstenaar uit São Paulo in Brazilië. Pas nadat hij (maar ook Os Gemeos) in 2008 werd uitgenodigd voor een street art-expositie in Tate Modern in Londen, werd zijn werk in zijn eigen stad gewaardeerd. Echter de campagne tegen graffiti in São Paulo, “Cidade Limpa” (schone stad) leidde tot verlies of grijs overspuiten van veel werk van Nunca en zijn collega’s. Inmiddels behoort hij tot de “groten der aarde”. Nunca staat voor vastberadenheid en zich niet laten begrenzen. De afbeelding houdt onze wereld een spiegel voor waarin het lot van de inheemse Braziliaanse indiaan centraal staat tegenover de steeds meer oprukkende westerse beschaving, gesymboliseerd door het vliegtuig.

 

Social Artist

 

Movie

 

Share This: