Faith47

Photos

 

Name Artwork: “Alas! how pitiful”
Artist: Faith47
Location:
Coriovallumstraat 7, Heerlen
Year:
 2013

combi vlagFaith47 is a renowned artist from South Africa. Her work is characterised by rough intimacy, which reflects the dualism in human relationships. She gains inspiration from social and political issues such as human rights, loneliness, the post-apartheid situation and feminism. The image of the Virgin Mary is related to the nearby image of Christ (Tempsplein). A typical feature is the swan (a symbol for purity) being attacked by a dog (a symbol for faithfulness). Is this a comment on the loss of spirituality in daily life? Her graceful swans are a dominant recurring theme in a series of murals throughout the world, in which she depicts in a stoned environment the loss of contact with nature.

Faith47 is een vermaarde kunstenares uit Zuid-Afrika. Haar werk kenmerkt zich door ruwe intimiteit die het dualisme in menselijke relaties weerspiegelt. Ze laat zich inspireren door sociale en politieke kwesties zoals mensenrechten, eenzaamheid, post-apartheid en feminisme. De Mariabeeltenis houdt verband met het nabijgelegen Christusbeeld (Tempsplein). Typerend is dat de zwaan (symbool voor zuiverheid) wordt aangevallen door een hond (symbool voor trouw). Het verlies van spiritualiteit in het dagelijks bestaan bekritiserend? Haar gracieuze zwanen zijn in een serie murals over de hele wereld een dominant terugkerend thema waarmee zij in versteende omgevingen het verlies van contact met de natuur verbeeldt.

Website Artist 

www.faith47.com

Social Artist

 

Maps

 

Share This: