“Under the Sun” – Cleon Peterson

Name Artwork: Under the Sun
Artist: Cleon Peterson
Location: Raadhuis – Tempsplein, Heerlen
Year: 2021

“In deze mural laat ik de geschiedenis van Heerlen zien, die ik zie als een oprecht menselijk verhaal van voorspoed en uitdagingen. In mijn eigen ervaring leiden schijnbaar negatieve perioden, perioden van crisis en pijn met het verstrijken van de tijd vaak tot een nieuw begin, kansen voor groei en hoop. Ik heb geprobeerd dit gevoel vast te leggen in het werk.”

“In this mural, I show the history of Heerlen, which I see as a sincere human story of prosperity and challenges. In my own experience, as time passes, seemingly negative end periods, periods of crisis, and pain often lead to new beginnings, opportunities for growth, and hope. I tried to capture this sentiment in the work.”

Cleon Peterson

Droneshot: Twan Vincken

CLEON PETERSON (LA)

combi vlag

Cleon Peterson is an LA based artist whose chaotic paintings show clashing figures symbolizing a struggle between power and submission in the fluctuating architecture of contemporary society. The imagery of Cleon Peterson is not only strong because of its striking visual quality and its relevance to our world today.

Although all too easily associated with violence and protest in the Middle East and escalation that is the current geopolitical turmoil, it’s also deeply rooted in Western cultural history, from the classic Greco-Roman vases depicting warriors and battles, to the marvelous decapitation paintings of Caravaggio and violent masterpieces of Goya.


Het Romeins Kwartier maakt het verleden van Heerlen opnieuw beleefbaar en tastbaar. Samen zetten de Gemeente Heerlen, IBA & Regio Parkstad zich in voor de realisatie van dit museumkwartier & belevingsconcept, verder ontwikkeld door Maurer United Architects & Studio Stad.

Het gebied zal een thuis bieden aan het herontwikkelde Thermenmuseum, De Vondst (Centrum voor Archeologie Limburg), de nieuwe vestiging van het Nederlands Mijnmuseum, Quatro Cinema, het historische Tempsplein, de Luciushof en meer. Ook werkt het project met bewoners en ondernemers om initiatieven en experimenten te ontplooien.

De Flooral van kunstenaar Cleon Peterson zal een eerste beeldbepalende ingreep zijn die de toon zet voor alle – historische – ambities die in het gebied gerealiseerd zullen worden ter versterking, viering & accentuering van het verleden van de stad Heerlen.

AANLEIDING

Het Romeins Kwartier is globaal het gebied rondom het Thermenmuseum, Tempsplein, De Vondst Centrum voor Archeologie in Limburg, het stadhuis, Quatro Cinema en Luciushof. De gemeente Heerlen werkt samen met IBA en Parkstad Limburg aan het zichtbaar maken van de Romeinse geschiedenis in dit gebied.

“In het centrum van Heerlen herinnert weinig meer aan de Romeinse nederzetting in Heerlen, behalve een verscholen badhuis (het Thermenmuseum). Wij willen dit Romeinse verleden weer zichtbaar maken in het Romeins Kwartier. Dit willen we samen met bewoners en ondernemers in het gebied gaan doen.”

Gemeente Heerlen

De rijke Romeinse geschiedenis moet in dit gebied weer te voelen en te beleven zijn in musea én in het straatbeeld. Bewoners en ondernemers krijgen de ruimte om initiatieven uit te voeren. Ook worden experimenten aangemoedigd.

Daarnaast wordt samen met Maurer United Architects en Studio Stad het Romeinse verleden tastbaar en herkenbaar gemaakt. Van ingrepen in de openbare ruimte, tot de invulling van leegstaande panden met erfgoedprojecten. Dit moet verbonden worden met de herontwikkeling van het Thermenmuseum, de positionering van het Centrum voor Archeologie in Limburg, De Vondst, en de geplande vestiging van het Nederlands Mijnmuseum in het gebied. Zo ontstaat een nieuw Museumkwartier in het centrum.”

KUNSTENAAR

In overleg met de Gemeente Heerlen benaderde Stichting Street Art kunstenaar Cleon Peterson (LA) voor het maken van dit flooral-ontwerp. Cleon Peterson (geb. Seattle, 1973) woont en werkt tegenwoordig in Los Angeles, California. Hij maakte onder andere de enorme schildering ‘Endless Sleep’ onder de Parijse Eiffeltoren.

Voor zijn kunst laat hij zich inspireren door de stijl die ook zichtbaar is op Griekse en Romeinse Vazen uit de oudheid. In een moderne, grafische vorm van deze stijl maakt hij kunstwerken over mensen die – net als hijzelf – ooit buiten de maatschappij werden geplaatst. Zijn empathische beelden vol strijd, onderdrukking, verzet en overwinning reflecteren ook zijn eigen levensverhaal, waarin hij een drugsverslaving en detentie overwon.

DESIGN Met Cleon Peterson werd uitgebreid gesproken, waarin we hem ook op de hoogte brachten van het verleden van Heerlen. Situatie-foto’s zijn aangeleverd, als ook fotomateriaal uit het Rijckheyt-archief dat als inspiratie kan dienen. Twee initiële concepten werden voorgelegd aan de Stichting Street Art waarvan er één de voorkeur had. Dit ontwerp is inmiddels uitgevoerd. Zij het dat het zwart vervangen is door donkergrijs. Dit omdat aan de Coriovallumstraat geen asfalt buiten wit geverfd mocht worden. Om de eenheid toch te bewaren is de kleur van asfalt met grijs zoveel mogelijk benaderd.

LOCATIE

De flooral is aangebracht op het onderstaande gebied in Heerlen, gelegen op het traject van de afstand Raadhuis – Tempsplein, met een kleine knik/afwijking in het midden om het kruispunt te overbruggen. Het werk zal van tijdelijke aard zijn in verband met de geplande herinrichting van het Raadhuisplein zodra huidige omringende nieuwbouwprojecten zijn afgerond.

AFMETINGEN

Totaal: 457 m2
Breedte: 8,11 m2 (inclusief 40cm speling aan weerszijden)
Lengte: 80,34 m2

CREDITS

Het kunstwerk is uitgevoerd in opdracht van de Stichting Street Art. De productie lag in handen van Lars Ickenroth. In de uitvoering is ondersteund door leden van Kunstencentrum ‘PAND en door het kunstenaarscollectief Boa Mistura uit Madrid.

Dit kunstwerk is tot stand gekomen mede door financiële bijdragen en sponsoring van de gemeente Heerlen, de Provincie Limburg en Sikkens Akzo Nobel.


Photos Share This: