Aryz

 

 

Name Artwork: Collapse
Artist: Aryz
Location: Willemstraat 119, Heerlen 
Year: 2016

Aryz from Barcelona is an artist who criticises current street art that is increasingly becoming part of a preconceived open-air museum. He regrets that, but at the same time it takes him all over the world, and it provides him with an income. Aryz is always changing his themes and sources of inspiration, usually in watercolour shades. In Heerlen, he opted for a reference to the American dream, which Henry Ford – the inventor of the conveyor belt – facilitated for his employees by allowing minimum wage earners to buy cars they were producing themselves. The T-Ford, which Aryz depicts, is not being assembled but rather bursting apart. Mono industries like the car or mining industry do not always lead to prosperity alone.

Aryz uit Barcelona is een kunstenaar die kritiek uit op het huidige street art dat steeds meer deel wordt van een vooropgezet openluchtmuseum. Dat betreurt hij, maar het brengt hem tegelijkertijd over de hele wereld, waardoor hij ervan kan leven. Aryz varieert steeds in thema en inspiratie, meestal in aquarel-achtige tinten. Voor Heerlen koos hij voor een verwijzing naar de Amerikaanse droom, die Henry Ford – bedenker van de lopende band – voor zijn werknemers mogelijk maakte door met een minimumloon de auto te kopen die ze zelf produceerden. De T-Ford, door Aryz afgebeeld, wordt niet in elkaar gezet, maar spat letterlijk uiteen. Mono-industrie zoals auto- of mijnindustrie leiden niet altijd tot alleen maar welvaart.

Website

http://www.aryz.es 

Social Artist

 

 

Share This: